Kto ma pierwszeństwo?

falka PFR Nieruchomości

To samorządy lokalne decydują o tym, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania, np. młodym małżeństwom, seniorom, wielodzietnym rodzinom, niepełnosprawnym… Uwaga! Jeżeli nie spełniasz żadnego z tych kryteriów, nadal możesz ubiegać się o mieszkanie! Czy wystarczy uzyskać wysoką punktację, aby otrzymać mieszkanie? Nie. Jeszcze trzeba mieć tzw. zdolność czynszową (możliwość opłacenia czynszu i rachunków). Pamiętaj, że dochody to nie tylko zarobki; to także świadczenia typu 500+.

Jak przebiega nabór?

zasady najmu mieszkania na wynajem

Etap 1

W tym etapie: wypełniasz wniosek przez internet (link do wniosku będzie na tej stronie) oraz dostarczasz do Urzędu Miasta dokumenty potwierdzające, że spełniasz kryteria pierwszeństwa. Uwaga! Nawet jeżeli nie spełniasz żadnego z tych kryteriów, nadal możesz się starać o mieszkanie.

zasady najmu mieszkania na wynajem

Etap 2

Badanie zdolności czynszowej. Nie jest konieczne, jeżeli zadeklarujesz, że po podpisaniu umowy najmu wpłacisz 4-miesięczną kaucję. W tym przypadku składasz tylko oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach. Na tym etapie sprawdzamy również, czy nie masz żadnych zaległych (przeterminowanych) zadłużeń – to badanie jest obowiązkowe dla wszystkich.

Twoje opłaty mieszkaniowe składają się z: czynszu, indywidualnych rachunków i zaliczki na koszty eksploatacji:


ikona klucza

Czynsz najmu, czyli opłata za korzystanie z lokalu. W przypadku rynkowego filaru rządowego programu, stawka czynszu jest na poziomie najmu komercyjnego, natomiast różnicę stanowią dopłaty do czynszu. Pobiera się ją co miesiąc, maksymalnie przez 15 lat. Ich wysokość zależy od indywidualnej sytuacji najemcy. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.


ikona wtyczki zasady najmu

Rachunki, czyli opłaty niezależne od nas (dostawy energii, wody, ogrzewanie oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych). Każde mieszkanie ma indywidualny licznik; płacisz tylko za to, co sam zużyjesz.


ikona klucza zasady najmu z weryfikacją czynszową

Opłata eksploatacyjna (utrzymanie części wspólnych, ich konserwacja i naprawa); 5,5 zł/mkw. Dokładne składowe tej opłaty opisujemy poniżej:


 • Woda (np.: do podlewania roślin na patio)
 • Ogrzewanie powierzchni wspólnych (klatek schodowych, korytarzy)
 • Energia elektryczna (oświetlenie zewnętrzne dróg, chodników, parkingów zewnętrznych, korytarzy, klatek schodowych)
 • Utrzymanie zieleni
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • Odśnieżanie (m.in. ciągów komunikacyjnych, parkingów zewnętrznych, dróg dojazdowych do parkingów) oraz odprowadzanie wody deszczowej i roztopów
 • Sprzątanie: ciągów komunikacyjnych zewnętrznych (chodniki, place, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do parkingów), parkingu zewnętrznego, klatek schodowych, korytarzy, parkingów wewnętrznych, mycia okien, deratyzacji
 • Przeglądy ogólnobudowlane (wymagane przepisami prawa)
 • Przeglądy gwarancyjne, serwis kotłowni, przeglądy instalacji przeciwpożarowych, uzdatnianie wody, separatory, badanie wind, wentylacji, etc. oraz koszty materiałów do konserwacji tych instalacji
 • Ryczałt na remonty
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych
 • Utrzymanie infrastruktury WiFi
 • Instalacja urządzeń niezbędnych do dostosowania nieruchomości do aktualnych przepisów prawa lub decyzji administracyjnych
 • Zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania
 • Coroczny przegląd techniczny mieszkań

Oszacuj swoją dopłatę

Kalkulator dopłat

Dopłata:

Nie potrzebujesz ani wkładu własnego, ani pieniędzy na wykończenie mieszkania (możesz wybrać lokal z podstawowym wykończeniem pod klucz). Twoje początkowe koszty to:

Kaucja

2- lub 4-krotność miesięcznego czynszu. Kaucję wpłacasz w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

Wyposażenie

Mieszkania będą już wykończone. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?


Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współlokatorami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?


Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?


Jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Czy po śmierci najemcy najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?


Tak, ale będą musiały przejść weryfikację czynszową.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu ?


Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?


Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy najmu, jak również w nabyciu tego mieszkania.

Podpisałem umowę najmu, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?


Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Po kilku latach od podpisania umowy najmu postanowiłem zrezygnować. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?


Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?


Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Waloryzacji podlega również kaucja.